Zadnje novosti

Leasing za motorna kolesa

Leasing za motorna kolesa

D O K U M E N T A C I J A  Z A  L E A S I N G


Kaj potrebujemo od FIZIČNE OSEBE:

- izpolnjeno vlogo

- kopijo osebnega dokumenta

- kopijo vozniškega dovoljenja

- kopijo davčne številke

- kopijo kartice transakcijskega računa

- zadnje 3 plačilne liste

( in ko je izraženo iz naše strani še bančne izpiske za iste mesece kot plačilne liste)

- Izjava delodajalca o zaposlitvi ali pogodba o zaposlitvi

- predračun dobavitelja izstavljen na GORENJSKA BANKA d.d.,Kranj

Bleiweisova cesta 1,4000 Kranj